MİSYONUMUZ

KSS kavramının kurumlara ve topluma ölçülebilir değerler katarak daha da yaygınlaştırılması, benimsenmesi ve uygulanması için çalışmalar yapmak, bu çalışmalarla ilgili süreçleri tarafların lehine yönetmek.

VİZYONUMUZ

Misyonumuza uygun biçimde KSS kavramı ve uygulamalarıyla ilgili uluslararası gelişimleri izlemek, bu gelişimleri ülkemizde de uygulayarak toplumumuzun ve hizmet verdiğimiz kurumların fayda sağlayacağı biçimde düzenlemek, verdiğimiz her hizmette tüm taraflara ölçülebilir değerler katarak, sürdürülebilir gelişme için topluma ve kuruma fayda sağlamak, KSS'yi ülkemizin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine ve bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlayan ilkeli uygulamalarla benimsetmek.

İLKELERİMİZ

SU CSR tüm çalışmalarında;

Bireye ve topluma saygı,

İş ahlakı ilkelerine bağlılık,

Bilgi ve belge gizliliği,

Bilgi akışında doğruluk,

Müşteri tatminine dayalı süreklilik ilişkisini ilke edinmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kurumsal sosyal sorumluluk/sürdürülebilirlik danışmanlığında yıllar süren bilgi ve birikimimizle sektöre yön veren ve daima ilk sırada tercih edilen bir kurum vizyonu ile temel kalite politikamız ;

  • Müşterilerimize ve etkilenen tüm taraflara ilk defasında ve her defasında kaliteli hizmet sunmak,
  • Faaliyetlerimiz ile topluma ve yaşadığımız ülkeye değer katmak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk/sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak,
  • Tedarikçilerimizden, müşterilerimize ve topluma uzanan hizmet zincirimizde koşulsuz müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmak,
  • Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası değer ve standartlara, yasal şartlara, müşteri şartlarına ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,
  • Tüm ekibimizin eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,
  • Hizmetlerimizden etkilenen tüm tarafların firmamıza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.SUCSR, hizmetlerini ISO 9001|2008 ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

SUCSR, GRI-OS Global Reporting Initiative kurumsal üyesidir.