PROJELENDİRME

KSS uygulamaları, kurumun faaliyet alanına, öncelikli paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarına, yer aldığı bölge ve koşullarına göre tasarlanmalıdır.

Devam

KSS ÇALIŞTAYI

KSS uygulamalarının ölçümlemesi aynı zamanda yapılan uygulamanın toplumsal faydasının “sağlaması” anlamına gelir. Yanı sıra uygulamanın geliştirilmesinde etkili rol oynar.

Devam

KSS PROJE UYGULAMA

KSS uygulamalarının ölçümlemesi aynı zamanda yapılan uygulamanın toplumsal faydasının “sağlaması” anlamına gelir. Yanı sıra uygulamanın geliştirilmesinde etkili rol oynar.

Devam

PROJE ÖLÇÜMLEME

Konu ve kapsam özelinde kuruma ve bölgeye özgü bir uygulama modeli geliştirilmelidir. Model, uygulamanın kurumsallaştırılmasını sağlamalıdır.

Devam

SUCSR, hizmetlerini ISO 9001|2008 ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

SUCSR, GRI-OS Global Reporting Initiative kurumsal üyesidir.