KSS SAHA ARAŞTIRMALARI

Hizmetin gerçekleştirildiği alanda dolaysız ve dolaylı etkilenen gruplar ile temas kurulmalı ve durum tespit edici araştırmalar yapılmalıdır.

Devam

GRI RAPORU

Sürdürülebilirlik raporlaması hazırlamak kurumun iyi uygulamalarının yanı sıra gelişmeye açık yönlerini ele alarak kurumsal uygulamaları geliştirme fırsatı sunar.

Devam

KİS İLERLEME RAPORU

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürdürülebilirlik ve paydaş katılımı süreçlerini destekleyen en önemli gündem konularından biri.

Devam

SOSYAL ETKİ RAPORU

Sosyal etki çalışmaları, alanın, yaşam biçimi, kültür, toplumsal katılım, çevresel koşullar, kişisel haklar üzerindeki etkileri ortaya koymayı amaçlar.

Devam

SUCSR, hizmetlerini ISO 9001|2008 ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

SUCSR, GRI-OS Global Reporting Initiative kurumsal üyesidir.