kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları

/ 03

Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamaları, kurumun faaliyet alanına, öncelikli paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarına, yer aldığı bölge ve koşullarına göre tasarlanmalıdır.

Sürdürülebilirlik Odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisi geliştirmek, kurumun ticari esas ve faaliyetlerini gerçekleştirirken ekonomik, çevresel ve sosyal performansını geliştirmeye yardımcı olur.

KSS strateji ve modelinizi Küresel Göstergeler ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yaklaşımlarına göre tasarlıyoruz.
Kurum çalışanlarıyla birlikte faaliyet alanı ve Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkili olarak öncelikli alanları belirleriz.

KSS uygulamaları kapsamında iş birlikleri ve paydaş yönetimi stratejilerini geliştiririz.

KSS uygulamalarını kurumun iş ve sürdürülebilirlik hedefleri ile hizalarız. KSS uygulamalarının yönetimi ve saha operasyonu planlanlarız.

KSS Uygulamalarının sosyal etkisini nitel/nicel olarak ölçümleriz.
Sürekliliği sürdürülebilirlik esasının temel parametresi olarak görüyor, tüm uygulamalarımızı süreklilik ilkesine göre geliştiriyoruz.
merkez ofis
Receppaşa Caddesi
Nimet özden İş Merkezi No 18 Kat 5
Beyoğlu İstanbul
0212 256 8660
[email protected]